Referat fra 13.11.2013

Foreningen for

Nordisk Nonfiktion

 

Referat fra generalforsamling

Nedenfor følger referat fra den stiftende generalforsamling 13.11.2013:

 

Ved den stiftende generalforsamling for Foreningen for Nordisk Nonfiktion (FNNF) mødte omkring 60 deltagere frem i JP/Politikens Hus i København. De hørte først efterforskningschef Bent Isager-Nielsen fortælle om, hvordan det var at medvirke som kilde i et stykke litterær nonfiktion i form af Line Holm Nielsens single ”Kuppet”, udgivet på Zetland. De hørte også de norske journalister Ingunn Røren og Ronald Hole fra Bergens Tidende fortælle om multimediefortællingen ”Jannes historie”.

 

Ind imellem de to indslag vedtog forsamlingen det udkast til foreningens vedtægter, som var blevet lagt ud på hjemmesiden. Dog med en enkelt tilføjelse: At FNNF fungerer ud fra dansk lovgivning, hvilket muligvis have relevans i forhold til skatteforhold o.lign.

 

Derudover valgte forsamlingen følgende bestyrelse:

 

• Tina Andersen (DK)

• Bjørn Asle Nord (NO)

• Søren Flott (DK)

• Sofie Hviid (DK

• Maj Susanne Junker (SV/DK)

• Ludvig Lorentzen (NO)

• Kjetil Østli (NO)

• Rikke Hylgaard (DK)

• Jesper Gaarskjær (DK)

 

Som suppleanter blev valgt: Nana Toft (DK), Christoffer Rosenløv Stig Christensen (DK), Marianne Lentz (DK).

Som formand blev valgt Tina Andersen. Der var ingen modkandidater.

Endelig blev Mads Olrik Bertelsen valgt som revisor.

 

Således vedtaget 13. november 2013.

 

Tina Andersen

Bjørn Asle Nord

Søren Flott

Sofie Hviid

Maj Susanne Junker

Ludvig Lorentzen

Kjetil Østli

Rikke Hylgaard

Jesper Gaarskjær

 

 

Referat af bestyrelsesmøde

Nedenfor følger referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde 13.11.2013:

 

Efter den stiftende generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig. Til stede var bestyrelsen med undtagelse af Kjetil Østli. Derudover var suppleant Christoffer Rosenløv Stig Chrstensen til stede.

 

Bjørn Asle Nord blev udpeget som næstformand, og Jesper Gaarskjær blev valgt til kasserer.

 

Det blev aftalt, at den første opgave handlede om at kassereren oprettede en medlemskonto med base i Danmark og en dansk bank. Derudover blev det aftalt at sprede kendskabet om foreningen, specielt til Sverige, hvor Sofie Hviid og Maj Susanne Junker ville tage kontakt til svenske kontakter. Endelig aftalte bestyrelse at mødes digitalt inden for de næste måneder for mere detaljeret at lægge en plan for 2014.

 

Bestyrelsen, 13.11.2013